Hva kjennetegner kopieringspapir?

Kopieringspapir, eller det gode gamle A4 arket, er noe man finner overalt. Selv om mye av papirarbeid, kvitteringer og generell informasjon har gått over til å bli digital, bruker fortsatt skoler, barnehager, kontorer og tilnærmet alle bedrifter, slikt papir hver eneste dag. Vi ønsker her å se nærmere på hva kopieringspapir faktisk er, hvordan det brukes, hvordan det lages.

Hva kjennetegner kopieringspapir?

Kopipapir er stort sett førstevalget når man skal drifte en kopimaskin en skal skrive ut fra blekk eller laserskrivere. Kopipapir finnes i flere ulike størrelser, vanligst er den klassiske A4, men leveres bl.a. også som A3 og A5. Videre finnes det ulike vektklasser for de ulike kopipapirene. Man kan få et A4 ark som bl.a. 75, 80, 90 og 120 gram i vekt. Dette er vekt pr kvadratmeter. Så et A4 ark veier ikke 80 gram, heller nærmere 5 gram. Det finnes standardiserte formler for utregning av hva et ark veier. Det finnes en rekke produsenter og leverandører av slike papir og de fleste hevder at deres ark er de beste til å gjøre “grovjobben” i kontorer verden over. Det finnes små variasjoner i de fleste sammensetninger, uten at vi skal gå i dybden på det her. Mange velger å vektlegge pris pr. pakke ark, eller hver pall ark, samt hvordan de er laget. Miljømerking står sentralt her.

Prosessering – Hvordan lages kopipapir?

Papir generelt lages i en rekke ulike kvaliteter, tykkelser og størrelser, kopipapir er intet unntak. Papir lages av tre og plantefibre, spesielt cellulose og bomull. Papirprosessen ble tidligere gjort for hånd, men siden den industrielle revolusjon har store maskiner overtatt arbeidet. Den starter uansett med at man lager en papirmasse, det er denne som er selve råvaren. Papirmassen er enkelt forklart frigjorte fibre fra trær og planter, som er tynnet i store mengder vann. Videre dreneres massen gjennom en stor sil, slik at man får et større stykke av sammenfiltrede fibre, omtrent som en duk. Fibermassen blir så presset og tørket og man får ut det som vi kjenner som papir. Dette er selvsagt prosessen i grove trekk.

Bruk – Hva bruker man kopipapir til?

Som nevnt tidligere, er kopipapir først og fremst førstevalg i enhver kopimaskin og skriver. Men samme papirtype finner også veien til pulter og bord, som tegneark for både store og små. Selv om man finner ulike papir med ulike egenskaper, som ideelt passer til hver sitt område, vil man likevel kunne hevde at bruksområdet for kopipapir er tilnærmet ubegrenset.

Comments are closed.