Kopieringsark 80gr

Kopipapir finnes overalt, i private bedrifter og i offentlig sektor. Hverdagen blir mer og mer digital, men fortsatt kommer man ikke unna papirbruken. Papir finnes i ulike størrelser, kvaliteter og tykkelser. Vi vel her se nærmere på et spesifikt kopieringsark, med vekt på 80 gram. Hvordan lages det, hva er den typiske bruken for et slikt, og hvilken rolle spiller miljø og miljømerking oppi det hele.

Hva kjennetegner et 80 grams kopieringsark?

Først og fremst, så veier ikke et 80 grams kopieringsark 80 gram. Det er avhengig av hvilken type ark det her. For benevnelsen gjelder 80 gram pr kvadratmeter. Et A4 kopieringsark vil ligge på ca. 5 gram i vekt. Det finnes standardiserte formler for utregning av faktisk vekt, uten at man skal gå dypt inn i det. Det er uansett dette kopieringsarket som vanligvis regnes som standard kopieringsark, altså A4 80 gram. Leverandørene og produsentene er mange, og forskjellene på hvordan arkene produseres er små. Likevel finnes det forskjeller som er mer synlige, da særlig i forhold til pris og miljømerking, noe vi vil si mer om etter hvert.

Produksjon – Hvordan fremstilles dette arket?

KopieringsarkPapir har vært et kjent format lenge, i moderne tid kan det spores tilbake til Kina ca. 100 år f.Kr. På 200-tallet e.Kr ble papir et vanlig format å skrive på, men det var først på 1100-tallet at man startet med produksjon av papir i Europa. Papir lages i moderne tid hovedsakelig av tre og plantefibre. Gjennom en prosess der fibrene frigjøres og tynnes i vann, ender man opp med en masse som siles, tørkes og presses. Til slutt, ender man opp med papiret man kjenner i dag, bl. a kopieringsark på 80 gram.

Bruk

Som allerede nevnt er dette papiret, i denne vektklassen, regnet som en slags standard for kopimaskiner og skrivere. Men bruksområdet utover dette kan være så mangt, og det er rimelig å anta at dette arket henger på kjøleskapet ditt hjemme med et av podens siste kunstverk på.

Til tross for at den digitale hverdagen er kommet for å bli, er papiret likevel i aller høyeste grad fortsatt i bruk. Forbruket siste 40 år har økt med nærmere 400 %. Gjenvinning av papir er med på å bevare skog og plantefelt verden over, og sørger for at presset avtar noe. Likevel bruker man ca. 35 % av alle felte trær til papirproduksjon. Det er stort fokus på at papirprosessen skal foregå på en renest mulig måte. Det finnes en rekke krav fra myndighetene til produksjonen, og i et marked med stor konkurranse mellom leverandørene, står pris og miljømerking som de største faktorene når man skal velge.

Comments are closed.