Uhullet papir

Uhullet papir kan være så mangt. De fleste papirer lages uten hull, man står heller for denne delen av jobben selv, dersom aktuelle papir skal lagres eller fremvises som en del av en perm. Uhullet papir er således alt av ulike typer papir, med tanke på størrelser, tykkelser og egenskaper, så lenge de er hele.

Hva kjennetegner uhullet papir?

Uhullet papir er det som navnet beskriver, papir uten hull. Utover dette kan det i teorien være det meste, både i størrelse, utforming, kvalitet og farge, såfremt det er uten hull.

Uhullet papir

Produksjon – hvordan lages slikt papir?

Denne typen papir lages som papir for øvrig. Ved bruk av tre og plantefibre som frigjøres og tynnes i vann, kan man lage en papirmasse. Denne videreforedles gjennom en sil, tørkes og presses. Til slutt ender man opp med papiret man kjenner og bruker hver dag, eventuell hulling av papiret skjer på egne maskiner.

Bruk

Bruken av uhullet papir vil være bred. En slik definisjon vil kunne favne både standard papir for kopimaskiner og skrivere, brevpapir, tegnepapir etc. Bruken vil således kunne være tilnærmet uendelig.

Gjenbruk

Fokuset på resirkulering er stadig økende, og papir, hullet eller uhullet, er intet unntak. Papir kan faktisk resirkuleres fem ganger. Returpapiret består vanligvis at 1/3 ny papirmasse og 2/3 gjenvunnet papirmasse.

Forbruk og miljø

Mange trodde kanskje at papiret ville bli overflødig med den nye digitale hverdagen, men slik gikk det ikke, papir er fortsatt i aller høyeste grad i bruk. Papirforbruket har økt med nærmere 400 % siden 70 tallet. Returpapir bidrar til at man ikke behøver like mye råstoff som tidligere, og er således en viktig faktor i å bevare skogfelt verden over. Kravene om renhet i produksjonen er strenge, men i et konkurranserikt marked, streber mange etter å få oppnådd ulike miljømerker og sertifiseringer for å kunne stille sterkere i markedet for øvrig.

Comments are closed.